สมุนไพรไทย รสเปรี้ยวจัด กัดไขมันอย่างได้ผล ฟอกพิษ ขยะค้างไส้ ไขมันตับ

รายละเอียด

สมุนไพรไทย รสเปรี้ยวจัด กัดไขมันอย่างได้ผล ฟอกพิษ ขยะค้างไส้ ไขมันตับ

เป็นสมุนไพรปรุงชั้นสูงในตำราเภสัชแพทย์แผนไทย ระบุไว้ว่าตำราแพทย์ไทยมีฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระ ผลิตจากสมุนไพรล้วน มีส่วนผสมของ ลูกสมอไทย ลูกสมอพิเภก
มะขามป้อม ท่านสามารถทานอย่างมั่นใจว่าเราให้ท่านได้ล้างพิษ ไม่ใช่ยาระบายที่ทำให้เกิดพิษในลำไส้

คนน้ำหนักเกินทานยามาเยอะ ตรีผลาช่วยทำให้ตับกลับมาแข็งแรง ฟอกของเสียได้ดี ขยะค้างคาในลำไส้ก็จะหายไป ไม่ตีกันครับ เป็นสมุนไพรรสเปรี้ยวเหมือนกัน
แนะตรีผลาชุดครับ

http://www.thaiherbweb.com/index.php?mo=10&art=331805

สมุนไพร, ล้างพิษ, ตรีผลา, ไขมันตับ, thaiherbweb

ตอบโดย : nuttacha [2013-08-02 12:26:17] nuttacha.p[at]internationalsos.com 171.4.172.209

ตอบคนที่ : 1

..สมุนไพรไทย รสเปรี้ยวจัด กัดไขมันอย่างได้ผล
เป็นสมุนไพรปรุงชั้นสูงในตำราเภสัชแพทย์แผนไทย
http://www.thaiherbweb.com/index.php?mo=10&art=331805
สมุนไพร, ล้างพิษ, ตรีผลา, ไขมันตับ, thaiherbweb

ตอบโดย : ... [2013-08-05 14:44:37] 171.4.182.80

ตอบคนที่ : 2

.. ขออัพค่ะ...

ตอบโดย : ... [2013-08-06 12:54:47] 223.206.31.246

ตอบคนที่ : 3

..ขออัพ
กระทู้หน่อยค่ะ

ตอบโดย : ... [2013-08-07 11:09:24] 223.206.30.140

ตอบคนที่ : 4

..ขอ.อัพค่ะ...

ตอบโดย : ... [2013-08-08 14:15:25] 183.88.168.115

ตอบคนที่ : 5

สมุนไพรไทย รสเปรี้ยวจัด กัดไขมันอย่างได้ผล
เป็นสมุนไพรปรุงชั้นสูงในตำราเภสัชแพทย์แผนไทย
http://www.thaiherbweb.com/index.php?mo=10&art=331805
สมุนไพร, ล้างพิษ, ตรีผลา, ไขมันตับ, thaiherbweb

ตอบโดย : ,., [2013-08-09 12:32:16] 171.4.180.85

ตอบคนที่ : 6

..สมุนไพรไทย รสเปรี้ยวจัด กัดไขมันอย่างได้ผล
เป็นสมุนไพรปรุงชั้นสูงในตำราเภสัชแพทย์แผนไทย
http://www.thaiherbweb.com/index.php?mo=10&art=331805
สมุนไพร, ล้างพิษ, ตรีผลา, ไขมันตับ, thaiherbweb

ตอบโดย : ... [2013-08-13 14:31:04] 223.204.160.70

ตอบคนที่ : 7

..

ตอบโดย : ... [2013-08-14 13:09:46] 171.5.117.200

ตอบคนที่ : 8

..

ตอบโดย : ... [2013-08-15 13:01:55] 183.88.172.103

ตอบคนที่ : 9

..สมุนไพรไทย รสเปรี้ยวจัด กัดไขมันอย่างได้ผล
เป็นสมุนไพรปรุงชั้นสูงในตำราเภสัชแพทย์แผนไทย
http://www.thaiherbweb.com/index.php?mo=10&art=331805
สมุนไพร, ล้างพิษ, ตรีผลา, ไขมันตับ, thaiherbweb

ตอบโดย : ... [2013-08-16 13:34:16] 171.6.125.134

ตอบคนที่ : 10

..สมุนไพรไทย รสเปรี้ยวจัด กัดไขมันอย่างได้ผล
เป็นสมุนไพรปรุงชั้นสูงในตำราเภสัชแพทย์แผนไทย
http://www.thaiherbweb.com/index.php?mo=10&art=331805
สมุนไพร, ล้างพิษ, ตรีผลา, ไขมันตับ, thaiherbweb

ตอบโดย : ... [2013-08-19 13:49:52] 183.88.173.144

ตอบคนที่ : 11

..
ขออัพค่ะ...

ตอบโดย : ... [2013-08-20 13:43:17] 183.88.162.158

ตอบคนที่ : 12

..ขออัพ
กระทู้หน่อยค่ะ

ตอบโดย : ... [2013-08-21 12:31:59] 171.5.121.93

ตอบคนที่ : 13

..

ตอบโดย : ... [2013-08-22 14:00:15] 223.206.95.57

ตอบคนที่ : 14

..สมุนไพรไทย รสเปรี้ยวจัด กัดไขมันอย่างได้ผล
เป็นสมุนไพรปรุงชั้นสูงในตำราเภสัชแพทย์แผนไทย
http://www.thaiherbweb.com/index.php?mo=10&art=331805
สมุนไพร, ล้างพิษ, ตรีผลา, ไขมันตับ, thaiherbweb

ตอบโดย : ... [2013-08-23 13:36:07] 223.205.49.61

ตอบคนที่ : 15

..ขออัพค่ะ...

ตอบโดย : ... [2013-08-26 15:04:20] 171.6.71.43

ตอบคนที่ : 16

..สมุนไพรไทย รสเปรี้ยวจัด กัดไขมันอย่างได้ผล
เป็นสมุนไพรปรุงชั้นสูงในตำราเภสัชแพทย์แผนไทย
http://www.thaiherbweb.com/index.php?mo=10&art=331805
สมุนไพร, ล้างพิษ, ตรีผลา, ไขมันตับ, thaiherbweb

ตอบโดย : ... [2013-08-27 13:32:54] 223.204.162.92

ตอบคนที่ : 17

..ขอ.อัพค่ะ...

ตอบโดย : ... [2013-08-28 13:26:08] 223.204.163.241

ตอบคนที่ : 18

..ขออัพ
กระทู้หน่อย ค่ะ

ตอบโดย : ... [2013-08-29 12:28:42] 171.6.71.83

ตอบคนที่ : 19

..สมุนไพรไทย รสเปรี้ยวจัด กัดไขมันอย่างได้ผล
เป็นสมุนไพรปรุงชั้นสูงในตำราเภสัชแพทย์แผนไทย
http://www.thaiherbweb.com/index.php?mo=10&art=331805
สมุนไพร, ล้างพิษ, ตรีผลา, ไขมันตับ, thaiherbweb

ตอบโดย : ... [2013-08-30 13:12:22] 223.206.88.208

ตอบคนที่ : 20

..สมุนไพรไทย รสเปรี้ยวจัด กัดไขมันอย่างได้ผล
เป็นสมุนไพรปรุงชั้นสูงในตำราเภสัชแพทย์แผนไทย
http://www.thaiherbweb.com/index.php?mo=10&art=331805
สมุนไพร, ล้างพิษ, ตรีผลา, ไขมันตับ, thaiherbweb

ตอบโดย : ... [2013-09-02 13:39:07] 183.88.171.71

ตอบคนที่ : 21

..ขออัพ.
กระทู้หน่อยค่ะ.

ตอบโดย : ... [2013-09-03 12:56:05] 223.206.90.217

ตอบคนที่ : 22

..ขออัพ.
กระทู้หน่อยค่ะ.

ตอบโดย : ... [2013-09-04 11:07:59] 171.5.115.197

ตอบคนที่ : 23

..ขออัพ.
กระทู้หน่อยค่ะ.

ตอบโดย : ... [2013-09-05 13:57:07] 183.88.172.45

ตอบคนที่ : 24

..สมุนไพรไทย รสเปรี้ยวจัด กัดไขมันอย่างได้ผล
เป็นสมุนไพรปรุงชั้นสูงในตำราเภสัชแพทย์แผนไทย
http://www.thaiherbweb.com/index.php?mo=10&art=331805
สมุนไพร, ล้างพิษ, ตรีผลา, ไขมันตับ, thaiherbweb

ตอบโดย : ... [2013-09-06 13:34:57] 171.5.125.184

ตอบคนที่ : 25

..สมุนไพรไทย รสเปรี้ยวจัด กัดไขมันอย่างได้ผล
เป็นสมุนไพรปรุงชั้นสูงในตำราเภสัชแพทย์แผนไทย
http://www.thaiherbweb.com/index.php?mo=10&art=331805
สมุนไพร, ล้างพิษ, ตรีผลา, ไขมันตับ, thaiherbweb

ตอบโดย : ... [2013-09-09 15:53:48] 171.5.123.40

ตอบคนที่ : 26

..ขออัพ.
กระทู้หน่อยค่ะ.

ตอบโดย : ... [2013-09-10 12:40:19] 171.6.120.107

ตอบคนที่ : 27

..ขออัพ.
กระทู้หน่อยค่ะ.

ตอบโดย : ... [2013-09-11 13:46:20] 171.5.114.209

ตอบคนที่ : 28

..ขออัพ.
กระทู้หน่อยค่ะ.

ตอบโดย : ... [2013-09-12 12:06:09] 171.5.126.47

ตอบคนที่ : 29

..สมุนไพรไทย รสเปรี้ยวจัด กัดไขมันอย่างได้ผล
เป็นสมุนไพรปรุงชั้นสูงในตำราเภสัชแพทย์แผนไทย
http://www.thaiherbweb.com/index.php?mo=10&art=331805
สมุนไพร, ล้างพิษ, ตรีผลา, ไขมันตับ, thaiherbweb

ตอบโดย : ... [2013-09-13 14:55:51] 183.88.167.213

Reply

รูปภาพ :
You can not Allow สมัครสมาชิก ClickHere | เข้าสู่ระบบ
ชื่อ : *
E-mail :
โทรศัพท์ : ICQ :
รายละเอียด :
Very Happy Smile Sad Surprised
Shocked Confused Cool Laughing
Mad Razz Embarassed Crying or Very sad
Evil or Very Mad Twisted Evil Rolling Eyes Wink
Exclamation Question Idea Arrow
*

รหัสส่งข้อความ :
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ
มาบวกเลขกันเถอะ: 4 + 1 =
  *

© 2000-2005 All rights reserved.